ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Tips til CV skriving

En CV er ofte det første møtet en arbeidsgiver eller rådgiver får med kandidaten. Vurderingen av en CV tar ca ett minutt og den bør derfor gi en rask, systematisk og god oversikt over hvem du er som person, samt dine kvalifikasjoner.

Generelt

  • CV’en kan med fordel tilpasses individuelt til ulike stillinger
  • Velg en skrifttype som er enkel å lese. Unngå for mye illustrasjoner og farger som kan skape et rotete inntrykk. Dersom du søker på en kreativ stilling, gjelder ikke nødvendigvis dette punktet
  • Bruk Word- eller PDF-format. Andre formater kan være vanskelig å åpne
  • Unngå skrivefeil. La andre lese korrektur
  • Gi en nøktern og ærlig fremstilling av deg selv. Usannheter blir avslørt før eller siden

CV’ en bør innholde

  Personlige opplysninger
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- Epost
- Fødselsdato
- Sivilstatus/Barn
   
 Nøkkelkvalikasjoner
Et kort sammendrag (2-3 linjer)som beskriver kandidatens kompetanse og egenskaper. Kan skreddersys til hver enkelt stilling for å fokusere på det som er relevant.
   
 Arbeidserfaring
-
Start med det nyeste/siste arbeidsforholdet. Nyutdannede bør la utdannelsen komme før arbeidserfaring
-  Ta kun med relevante forhold. Ekstrajobber langt tilbake i tid kan utelates, med mindre du er helt nyutdannet
- Dato bør stå helt til venstre i oversikten (måned/ år, fra-til)
- Oppgi arbeidsgiver, samt bransje/sektor hvis dette ikke er innlysende. Dersom arbeidsgiveren ikke er så profilert, bør du skrive noen ord om virksomheten og antyde størrelsen på selskapet
- Tittel på stillingen
- Ansvarsområder, arbeidsoppgaver og resultater
- Ta med eventuell ledererfaring, personalansvar, prosjektlederansvar, økonomisk- eller markedsansvar
   
 Utdannelse 
- Omvendt kronologi, slik som under arbeidserfaring
- Ta med all utdannelse fra og med videregående skole
- Få med tidsrom, utdanning, lærested, fagretning samt evt. tittel på oppgaver eller fordypningsområder
   
 Verv / Oppdrag
- Det er positivt å vise til engasjement utenfor jobben, men vær kritisk til type verv som taes med.
   
 Kurs/Sertifiseringer
- Ta med de som har relevans for stillingen
   
 Språk
- Her er det fint å gradere hvor godt du behersker de ulike språkene. Husk at ”flytende” betyr at du snakker tilnærmet like godt som en innfødt
   
 IT-kunnskaper
- Angi nivå på generelle IT kunnskaper
   
  Militærtjeneste 
-  Ta med kurs og erfaringer som kan være relevant. Befalskolen kan enten settes her eller under utdannelse
  
  Interesser
- Før opp interesser, dette gjør at man blir litt bedre kjent med deg. Hvis du er politisk aktiv, så kan det være lurt å ikke spesifisere hvilket parti du tilhører. Vær heller generell.
- Unngå klisjeer som ”være sammen med venner”
   
 Bilde
- Hvis du har bilde i CV, eller legger ved et bilde av deg selv i din søknad, anbefaler vi at du velger et nøytralt bilde, gjerne et passfoto. Unngå å legge ved bilder av deg selv sammen med andre, eksempelvis fra festlige lag.
 

Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn