ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Fem gode råd ved valg av rekrutteringspartner

Det finnes en rekke aktører som leverer rekrutteringstjenester. Grensene mellom de ulike konseptene kan synes uklare. Noen leverer bare Selection, andre leverer vikartjenester, mens andre (som bl.a. Orion) har høy fokus på aktivt markedssøk. Som i alle andre tjenesteytende bransjer varierer både kvalitet og seriøsitet.

Her er noen områder som du bør vurdere, før du tar et valg

Seriøsitet
Er samarbeidspartnerne seriøse og bruker anerkjente metoder og tester? Hvilket rykte har de i markedet? Be om referanser. Har de kapasitet og prosesser som gjør at du kommer i mål innen avtalt tid?
Orion inngår ikke ”no cure-noe pay” avtaler. Verken våre kunder eller kandidatene er tjent med slike prosesser. Derfor inngår vi kun gjensidig forpliktende avtaler.
 
Konsulentene
Har konsulentene forståelse for den virksomheten du driver? Har de forståelse for den stillingen du skal besette? Er de serviceinnstilte og kvalitetsbevisste? Be om referanser, også på den konsulenten du skal arbeide med.

Bransje erfaring
Kjenner selskapet eller konsulenten din bransje? Har selskapet nødvendig kompetanse og tilstrekkelig bredde i sin kompetanse? Å velge en samarbeidspartner som kun jobber innen en bransje har sine ulemper, da et search kan bli for snevert. En god leder i en bransje kan fungere minst like bra som leder i en annen bransje. Har de tidligere gjort oppdrag av lignende karakter?

Arbeidsmetodikk
Hvilke metoder og teknikker bruker selskapet når de rekrutterer? Ligger det solid kvalitet bak metodene og prosessene? Hvilke tester og metoder benyttes for å vurdere kandidatene? Har de en database som er relevant og som holder god kvalitet? Behandler de kandidatene på en seriøs og ordentlig måte?

Pris og leveringsbetingelser
Pris er alltid et viktig kriterium når man velger samarbeidspartner. Sørg for å få spesifisert hva prisen dekker, og hvilke betingelser som er knyttet til leveransen. Inneholder for eksempel honoraret en garanti, og når trer den inn? De fleste har erfart at ”du får det du betaler for”, og at lav pris fort kan bli dyrt. Ikke bli for fokusert på at prisen skal være lav, vær heller kritisk til hva du skal betale for.

Lykke til!
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn