ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Hvorfor velge Orion

Ansettelser er den viktigste investeringen mange bedrifter gjør. Våre tjenester er beregnet på bedrifter som tar dette på alvor, og som ønsker å sikre at de gjør en god og lønnsom investering.

Hvis du kan identifisere deg med vårt verdigrunnlag og vår arbeidsmetodikk, men ønsker å sjekke referanser, så ta kontakt med oss. Vi oppgir gjerne navn og telefonnummer til noen av våre kunder.

Her er noen viktige grunner til å bruke oss


Tid og prioritering
De fleste må ivareta en krevende jobb, samtidig som de skal ansette nye medarbeidere. Det finnes mange eksempler på dårlige rekrutteringer som følge av tidspress og ”venstrehånds arbeid” En viktig fordel ved å bruke en rekrutteringspartner, er at du kan bruke tiden på det du kan best, og heller overlate den tidkrevende rekrutteringsprosessen til oss.

Finne aktuelle kandidater
I tillegg til at vi kan annonsere stillingene gjennom svært gunstige avtaler, har vi profesjonelle researchere som leter frem de beste kandidatene. Dette er en viktig del av vår prosess som vi har invistert mye i. Kvaliteten på search skiller de gode og dårlige rekrutteringsselskapene.  Sosiale medier har gjort det mulig for selskaper å gjøre deler av denne jobben selv, men det er svært tidkrevende og krever mye erfaring.

Vurdering av kandidater er en vanskelig oppgave
Det er lett å falle for fristelsen til å basere en utvelgelse på et for lite utvalg av kandidater. Mange har dessuten en tendens til å vurdere kandidater subjektivt eller ukritisk. Ved å få assistanse fra oss, får du en partner som er profesjonell på både utvelgelse, intervjuteknikker og vurdering av kandidatene. Vi er også opptatt av at kandidatene skal få en god opplevelse av å komme til oss.

Oppfølging av kandidater
Når du rekrutterer er du som regel i kontakt med mange kandidater. Du legger igjen et inntrykk hos disse som kan være positivt eller negativt. Et positivt inntrykk kan være gull verdt dersom kandidaten senere er aktuell som medarbeider, og/eller kanskje som kunde eller leverandør? Det er viktig å følge opp kandidatene gjennom prosessen og gi tilbakemeldinger til den enkelte. Dette krever tid og oppmerksomhet fra den som rekrutterer.

Interne kandidater
Mange ledere opplever interne søkere som en vanskelig utfordring. Hvordan skal interne søkere vurderes? Hvordan sikre dem en rettferdig behandling? Og hvordan forklare for dem at de ikke får jobben og at man velger å ansette en ekstern kandidat?

Med en rekrutteringspartner som oss, er kandidaten sikret en nøytral behandling. Dersom den interne kandidaten får jobben, så vet personen at han/hun er bedre enn de eksterne søkerne. Dersom vedkommende ikke får jobben, føler hun/ han at det har blitt foretatt en profesjonell vurdering.

Konfidensialitet
I enkelte tilfeller ønsker ikke bedriften å flagge i markedet at man er på jakt etter en ny person. Dette er spesielt aktuelt når man skal erstatte en toppleder eller andre sentrale stillinger i bedriften. I andre tilfeller ønsker man kanskje et målrettet søk i spesielle miljøer, men ønsker ikke å gjøre dette selv. Ved å bruke oss kan man sjekke ut kandidater uten å avsløre hvem oppdragsgiveren er før senere i prosessen. Det er også lettere for en kandidat å ta en innledende samtale med en person som de er trygge på at holder samtalen konfidensiell, og hvor man ikke blir gjenkjent av bransjekolleger.
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn