ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Vårt arbeidssett

 Vårt arbeidssett skal være preget av ÆRLIGHET, PROFESJONALITET, FLEKSIBILITET, RESPEKT og at vi fokuserer på KUNDENS LØNNSOMHET.
   
  ÆRLIGHET, fordi vi gir ærlige råd til våre kunder og ærlige tilbakemeldinger til kandidater. Vi tar aldri på oss oppdrag utenfor vårt kompetanseområde.
   
 PROFESJONALITET, fordi vi bruker faglig solide metoder og verktøy, og følger opp kunder og kandidater på en aktiv og effektiv måte.Våre testverktøy er godkjent av DNV, og alle våre rådgivere er sertifisert i våre testverktøy. Vi benytter kun kvalitetssikrede, velrenommerte og normerte verktøy for vurderinger. For å få en dialog med kandidatene som fordyper og forklarer, utvikler vi også enge vurderingsverktøy og spørreskjema relatert til oppdragsgivers behov og ønsker. I hvert oppdrag der kvalifiserte personlighetsvurderinger inngår, tar sertifiserte og erfarne konsulenter ansvaret for at alle berørte parter får tilbakemeldinger.
   
 FLEKSIBILITET, fordi vi utviser fleksibilitet og ydmykhet overfor både kunder og kandidater. Våre prosesser og systemer er til for å jobbe effektivt og med høy kvalitet, og tilpasses til kundens behov.
   
 RESPEKT, fordi vi utviser respekt for våre kunder og deres valg og prioriteringer, samt at vi behandler kandidater i prosess på en ryddig og personlig måte. All informasjon vi får om organisasjonens strategier, visjoner og forretningsplaner behandles som konfidensielt materiale. Dette gjelder også opplysninger om organisasjonens ansatte og potensielle kandidater. Konfidensialiteten er gjensidig. Det betyr at våre oppdragsgivere også skal behandle testresultater og opplysninger om kandidater og medarbeidere konfidensielt. Det endelige valget av kandidat tar alltid av oppdragsgiveren. Enhver person som besvarer en test eller et spørreskjema har rett til å få vite hvordan svarene tolkes og brukes.
   
  KUNDENS LØNNSOMHET, fordi vi alltid vil ha fokus på at den nye medarbeideren vi rekrutterer skal bidra til økt lønnsomhet for vår oppdragsgiver.
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn