ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Outplacement

Orion Outplacement

Endringer i konkurransesituasjonen, teknologisk utvikling, fusjoner og oppkjøp stiller stadig større krav for virksomheter til å snu seg raskt og utvise smidighet. Uansett utfordring, vil kravet til omstilling ha en sannsynlig innvirkning på den ansattes karriereløp. Enten i form av kompetanseheving, stillingsendring eller at vedkommende må finne seg en annen arbeidsgiver.

Orions karriererådgivningsprogram ivaretar medarbeidere som befinner seg i en vanskelig situasjon og har blitt oppsagt, til å finne nytt arbeid. Samtidig er det viktig for oss å bidra til å sikre interessene til bedriftens eiere, ledere og ansatte slik at omdømmet og merkevaren beskyttes.


Hvorfor Outplacement?


       Omdømme

Næringslivet går opp og ned. Måten man behandler sine medarbeidere på i nedgangstider er viktig for selskapets omdømme, hvordan man ønsker å fremstå som selskap, og at man viser medmenneskelighet i vanskelige tider

En ansatt som opplever en kynisk eller tøff avslutning på et arbeidsforhold er ingen god ambassadør for selskapet i ettertid. Blir vedkommende tatt på alvor, forstått og hjulpet av selskapet, nyter begge parter godt av dette

Det er også svært viktig å tenke på dem som blir igjen i selskapet etter en nedbemanning. Måten kollegaer som må slutte blir behandlet på og eventuelt hjulpet, vil ha stor betydning også for dem som skal være med videre.

Hindre uønsket avgang

 I perioder med nedbemanning er en vanlig sideeffekt at mange verdifulle nøkkelpersoner selv velger å finne tryggere arbeidsgivere, selv om de fra selskapets side ikke blir berørt av nedbemanningen. Outplacement kan motvirke dette ved å hjelpe de overflødige på en profesjonell og human måte, som igjen skaper trygghet for de som skal fortsette i selskapet.

Mindre støy – fokus på videre drift

Gjennom Orions program flyttes den overflødige raskt ut av selskapet og inn et trygt og givende jobbsøkermiljø. Dette vil lette stemningen for de som blir igjen i selskapet. Det er vanskelig å ha fokus på videre drift med nedstemte overflødige medarbeidere i miljøet på arbeidsplassen.

Raskere i ny jobb

Mange overflødige vil oppleve en oppsigelse dramatisk og tungt å håndtere på egenhånd. Et godt Outplacement-program guider den overflødige over i ny jobb på en positiv måte, som det kan være vanskelig å klare på egenhånd.

Eksperter på jobbmarkedet

Orions konsulenter er eksperter på jobbmarkedet. Vi vet hvordan en arbeidsgiver tenker og har sett de fleste feil en arbeidssøker kan begå i en jobbsøkerprosess.  Gjennom vårt program vil vi sette kandidaten i best mulig stand til å skaffe seg nytt og givende arbeid.

Erfarne konsulenter

Orions Outplacement-konsulenter er selv voksne erfarne mennesker, noe vi ser som en styrke. Vi er i stand til å sette oss inn i de menneskelige utfordringene en overflødig opplever, og hvordan dette påvirker personens privatliv.Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn