ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Hodejegerens 7 punkter for endringsvilje

Vi mennesker er generelt tilpasningsdyktige og kan takle både sorg, tragedie og skilsmisse. “Tiden leger alle sår” for de fleste av oss, og vi kommer videre tross tøffe tak og motgang. Men hvordan reagerer du når det skjer store endringer i bransjen eller bedriften du jobber i?

– Det er en kjent sak at vi misliker endringer. Endringer skaper usikkerhet, og vi vil heller fortsette med den tryggheten som vår nåværende rolle og adferd representerer, forteller partner Helge Frisch i Orion Search International.

Arbeidslivet endrer seg i takt med samfunnet, og mange spår at endringene vil komme enda raskere, oftere og mer brutalt i årene som kommer. Dette stiller økt krav til ledernes endringskompetanse, men det øker også kravet og behovet for at den enkelte medarbeider takler og bidrar til endring.

– I ansettelsesprosesser ser vi som rekrutteringsfirma at arbeidsgivere i økende grad vektlegger kandidatens evne til endring i en ansettelsesprosess, fortsetter Helge.

– Som hodejegere er vi daglig i kontakt med kandidater til ulike roller. De fleste liker å fremstille seg som endringsvillige, men det viser seg gjerne evnen ikke stikker spesielt dypt. Vår erfaring er at motstanden som regel går på forhold knyttet til oppgaver, prestisje og lønn.

Hvor endringsvillig er du? Hvordan takler du endringer? Bretter du opp ermene eller gir du opp før du har kommet i gang?


7 punkter som kan være avgjørende for hvor godt eller dårlig du takler endringer


1. Endringer og trusler i bransjen
I mange bransjer endres etablerte spilleregler som følge av ny teknologi og nye aktører. Personligheten din og erfaringene du har påvirker hvordan du reagerer. Noen opplever ubehag og frykter for stillingen sin. Se isteden mulighetene i endringene som skjer og utnytt dem til din fordel.

2. Ta en annen rolle enn den du ble ansatt til
Dette vil ramme de fleste gjennom et yrkesliv. Når endringene medfører andre oppgaver og ansvarsområder – ikke se på det som et nederlag, og ikke konkluder med at de nye oppgavene ikke er interessante nok for deg. I hvert fall ikke før du har prøvd. Se heller på endringene som en sjanse til å lære noe nytt som kan gi deg personlig utvikling.

3. Et skritt ned på karrierestigen
Endringer kan medføre ny tittel og funksjoner som oppleves som et skritt ned. Ved jobbskifte er mange opptatt av hvordan dette ser ut på CV-en, og at det ikke er bra å gå fra en lederjobb til en jobb uten lederansvar. Andre er opptatt av hvilket signal tittelen gir. Her kan det være smart å tenke endringsvillighet og legge prestisjen til side.

4. Opp eller ned i lønn
Må du ha høyere lønn for å skifte jobb, eller er du mest opptatt av innholdet i stillingen? Endringer i arbeidsmarkedet kan føre til at bedrifter må redusere kostnader og tenke annerledes i forhold til sin lønnspolitikk. Ønsker du en annen jobb for å få ny faglig utvikling bør ikke nedgang i lønn stå i veien for at du skifter. Også her bør du derfor tenke endringsvillighet fremfor prestisje.

5. Når du får ny sjef
Det kan være den nye sjefen har en helt annen lederstil enn den forrige, og stiller andre krav til resultater og måten du arbeider på. Vil det gjøre deg kritisk og skeptisk? Vær heller åpen – dette er din gylne mulighet for ny personlig og faglig utvikling som kan komme deg til gode neste gang noen skal forfremmes. Spør deg hvem du selv ville ansatt – surpompen eller den handlekraftige?

6. Nye folk på teamet
Det er mer naturlig å tenke at den nye kollegaen tilpasser seg og blir en del av teamet, enn at de 5-6 som allerede er der skal gjøre det. Ulempen er at da kan dere gå glipp av nye innspill og vinklinger. Så fremfor å fortsette i samme spor kan det være smart å lytte til den nye kollegaen, og dermed ta til seg nye erfaringer og innspill.

7. Risikovillighet
Tør du å ta en jobb som virker usikker, men som samtidig er spennende? Alle bransjer og selskaper vil innebære en viss usikkerhet. Tør du kaste deg ut i det for å få en ny utvikling og mulighet, eller velger du den trygge løsningen og bli der du er?


Hva hodejegeren sier om endringsvillighet

 Hvor stor grad av endringsvilje du har er det bare du selv som kan svare på. Hvis du er lite endringsvillig er det en god idé å jobbe med deg selv slik at du er bedre forberedt når endringene kommer. For det vil de gjøre.

" Å være fleksibel og takle endringer er en viktig faktor for å lykkes i dagens arbeidsliv


Skal du på jobbintervju snart? I så fall har Helge et godt tips.

– Dersom du er klar over egen grad av endringsvilje, tyder det på god selvinnsikt. Det gjør deg mer forberedt når du starter i ny jobb og møter dagens krav til endring. Evnen til å være fleksibel og takle endringer er en viktig faktor for å lykkes i dagens arbeidsliv, og det er kvaliteter hodejegere ser etter, sier Helge før han avslutter:

– Endringsvillighet handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det.


HVOR ENDRINGSVILLIG ER DU? TA TESTEN HER!

På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig, 2 er delvis uenig, 3 er nøytral, 4 er delvis enig og 5 er helt enig – i hvilken grad kjenner du deg igjen i følgende påstander?

1 Jeg tenker ikke prestisje når det gjelder endringer i arbeidsoppgaver og innhold i jobben
2 Jeg synes det er spennende med en viss usikkerhet i arbeidsdagen, og å ikke alltid vite hva som skjer
3 Jeg aksepterer å gå ned i lønn for en rolle eller stilling som gir meg økt faglig eller personlig utvikling
4 Jeg tilpasser meg lett til en ny sjef og lederstil
5 Jeg synes det er uproblematisk å ta en rolle eller stilling som innebærer et trinn ned på karrierestigen
6 Jeg mener strukturendringer og utfordringer i bransjen er positivt og gir nye muligheter
7 Jeg er alltid positiv når nye kolleger tar initiativ til å endre arbeidsoppgaver og prosesser
Hvilken sum fikk du?

7-16 poeng: Du bør sannsynligvis møte endringer med større grad av åpenhet og fleksibilitet, og trene deg selv i å se muligheter endringene gir

17-26 poeng: Du takler stort sett endringer, men vil tjene på å være mer proaktiv og se flere muligheter i endringene som kommer

27-35 poeng: Du er normalt åpen for endringer, og er sannsynligvis godt rustet til endringer som påvirker deg og arbeidssituasjonen din
< Forrige         5 av 13        Neste >
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn