ORION SEARCH INTERNATIONAL AS
English
 
 
 
 
 

Nye aktører krever sterkere endringsledelse

Endringer i næringslivet skjer raskere og hyppigere enn noen gang, og mange bransjer opplever at nye aktører tar solide posisjoner på rekordfart. Hovedårsakene tilskrives globalisering, teknologi og digitalisering av stadig flere områder i samfunns- og næringsliv.

Avhengig av hva slags situasjon et selskap står overfor, vil utfordringene for en leder være svært forskjellige – det samme blir nødvendige lederegenskaper og adferd.

– Orion har alltid vært opptatt av hva som kjennetegner gode ledere. Den senere tid har vi vært spesielt opptatt av å forstå hva som kjennetegner ledere som fungerer godt i bransjer og selskaper som gjennomgår store endringer, sier partner i Orion Search International, Helge Frisch.

Hvilke endringer er det snakk om?


De fleste av oss har vendt seg til streaming av musikk, e-bøker, digitale medier og elektroniske banktjenester. Dette er allerede tradisjonell business, men det dukker stadig opp nye aktører som utfordrer de etablerte. Ved å møte forbrukernes behov på en enda bedre og rimeligere måte, representerer de i mange tilfeller en reell trussel.

" Dette er allerede tradisjonell business, men det dukker stadig opp nye aktører som utfordrer de etablerte


Det finnes en rekke eksempler på dramatiske endringer i bransjer der aktører vi ikke hadde hørt om for 3-5 år siden har tatt vesentlige markedsposisjoner. For å illustrere endringene kan vi se nærmere på noen av dem.

  • Hvem hadde hørt om Über for ett år siden? Ikke mange. Nå er Über på de flestes lepper, og stadig flere setter pris på å få vesentlig rimeligere og tryggere transport støttet av teknologi som gjør at både sjåfør og passasjer blir evaluert. Taxikjøringen er også inngangsdøren til et stort antall brukere som kan konverteres over til en rekke andre tjenester.
  • At mediemarkedet lenge har vært preget av opplagsfall og overgang til digitale produkter er gammelt nytt og ingen ny trussel – og kanskje ikke den største. Google har de siste årene lykkes med å ta en stor andel av annonseinntektene, tett fulgt av Facebook, som også begynner å etablere seg som en innholds- og nyhetsformidler som truer med å redusere antall brukere av tradisjonelle nettjenester dramatisk.
  • Utviklingen fra alminnelig TV-titting til online-viewing går gradvis, men på mellomlang sikt vil det endre TV-kanalenes forretningsmodell dramatisk. Konkurransen og prisen på innhold øker, men flukt fra TV er neppe den største trusselen for de tradisjonelle selskapene, kanskje heller ikke aktører som for eksempel Netflix. Det er først når Amazon, YouTube og Apple bestemmer seg for å utfordre markedet med sin enorme distribusjon, at trusselen blir «disruptiv» på alvor.

Hva betyr dette i forhold til endringsledelse?

 Det er opplagt at eksemplene krever helt forskjellige strategier og ulike måter å lede på. For å tydeliggjøre dette kan en bedrifts utvikling deles opp i fire faser:Modellen er primært siktet til en toppleder, men det er lett å overføre tankegangen til funksjoner på mellomledernivå.
I praksis er fasene en evigvarende syklus, men en bedrift vil som regel ha sine største utfordringer knyttet til en eller to av dem. En leder har neppe spisskompetanse på alle områder, og når bedriften går over i en ny fase bør kanskje selskapet skaffe seg en ny leder som har sin primære kompetanse knyttet til den nye fasen. I utvelgelsen av ny leder vil det være avgjørende å forstå hvilke utfordringer bransjen og selskapet står overfor, og definere hvilken posisjon selskapet befinner seg i.

– For oss som rekrutterer er det avgjørende at vi har tilstrekkelig forståelse for å kunne være en aktiv diskusjonspartner rundt nødvendige kvalifikasjoner og egenskaper. Når vi forstår markedet og selskapets viktigste utfordringer, kan vi bidra til å definere hva den nye lederen må prioritere av oppgaver, og dermed beskrive hva slags kompetanse vedkommende må ha for å lykkes og skape resultater, sier Frisch.

For å illustrere og generalisere kan man se for seg følgende matrise med eksempler:

Orion har gått ut til ca. 25 ledere innen ulike bransjer og selskaper, og spurte dem hvilke endringer de ser, og hvilke krav det setter til ledelse.

Hvordan avdekker Orion egenskapene?

– Stadig oftere blir personlige egenskaper vektlagt mer enn at lederen har en spesifikk fagkompetanse. Noen mener at man må kunne mye om transport for å lede NSB – det er vi ikke enig i. Derimot vil det være avgjørende at lederen har egenskapene som skal til for å løse utfordringene i den fasen bedriften er i, sier Frisch.

Orion har identifisert mange av de egenskapene de mener er relevante for ledere i ulike situasjoner. De er også i gang med å kartlegge ytterligere hvilke egenskaper som er mest dominerende innen de ulike fasene, og vil komme tilbake til dette i en senere artikkel.

– Vi har ingen ambisjon om å skrive en doktorgrad om området, men på en praktisk måte forstå hvilke hovedegenskaper som er viktigst hos gode endringsledere innen de ulike fasene, avslutter Frisch.

< Forrige         2 av 13        Neste >
Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn